6.Sınıf Türkçe

6.SINIF

6.Sınıf Türkçe

6.Sınıf Türkçe

6.Sınıf Türkçe (6.SINIF - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

6.SINIF - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


Konu Testi - 1 Sözel Mantık , Muhakeme ve Akıl Yürütme[ Sayfa 9 ]

Konu Testi - 2 Sözel Mantık , Muhakeme ve Akıl Yürütme[ Sayfa 11 ]

Konu Testi - 3 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 15 ]

Konu Testi - 4 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 17 ]

Konu Testi - 5 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 19 ]

Konu Testi - 6 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam[ Sayfa 23 ]

Konu Testi - 7 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam[ Sayfa 25 ]

Konu Testi - 8 Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 29 ]

Konu Testi - 9 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler[ Sayfa 33 ]

Konu Testi - 10 Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 37 ]

Konu Testi - 11 Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler[ Sayfa 41 ]

Konu Testi - 12 Terim Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 45 ]

Konu Testi - 13 Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 49 ]

Konu Testi - 14 Deyim[ Sayfa 53 ]

Test - 15 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 55 ]

Test - 16 Neden- Sonuç Cümlesi, Amaç - Sonuç Cümlesi [ Sayfa 59 ]

Konu Testi - 17 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler[ Sayfa 63 ]

Konu Testi - 18 Kavramlar [ Sayfa 67 ]

Konu Testi - 19 Cümle Yorumlama[ Sayfa 71 ]

Konu Testi - 20 Cümlede Duygular[ Sayfa 75 ]

Konu Testi - 21 Cümle Tamamlama - Cümle Oluşturma [ Sayfa 79 ]

Konu Testi - 22 Türkçenin Kuralarına Uygun OLmayan Kelimeler [ Sayfa 83 ]

Konu Testi - 23 Atasözü - Özdeyiş [ Sayfa 87 ]

Test - 24 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 89 ]

Test - 25 Konu - Başlık [ Sayfa 93 ]

Test - 26 Ana Düşünce (Ana Fikir) [ Sayfa 97 ]

Test - 27 Yardımcı Düşünce ( Yardımcı Fikir) [ Sayfa 101 ]

Test - 28 Hikayenin Unsurları 5N-1K Hikayede Anlatıcı [ Sayfa 105 ]

Test - 29 Duyular - Duygular- Karakter [ Sayfa 109 ]

Konu Testi - 30 Paragraf Oluşturma-Paragraf Tamamlama[ Sayfa 113 ]

Test - 31 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam)[ Sayfa 115 ]

Test - 32 Kök- Ek- Gövde [ Sayfa 119 ]

Test - 33 İsim Çekim Ekleri [ Sayfa 123 ]

Test - 34 Yapım Ekleri [ Sayfa 127 ]

Test - 35 Sözcük Yapısı [ Sayfa 131 ]

Test - 36 Bölüm Değerlendirme (Biçim Bilgisi)[ Sayfa 133 ]

Test - 37 Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler/ Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler [ Sayfa 137 ]

Test - 38 İsim (Ad) [ Sayfa 141 ]

Konu Testi - 39 İsim (Ad)[ Sayfa 143 ]

Konu Testi - 40 Şahıs Zamiri - İşaret Zamiri [ Sayfa 147 ]

Konu Testi - 41 Belgisiz Zamir - Soru Zamiri [ Sayfa 151 ]

Konu Testi - 42 İyelik Zamiri - İlgi Zamiri [ Sayfa 155 ]

Test - 43 Bölüm Değerlendirme (Zamir (Adıl))[ Sayfa 157 ]

Test - 44 Niteleme Sıfatıları [ Sayfa 161 ]

Test - 45 Belirtme Sıfatları [ Sayfa 165 ]

Test - 46 Sıfatlarda Pekiştirme- Sıfatlarda Küçültme [ Sayfa 169 ]

Test - 47 Bölüm Değerlendirme (Sıfat (Ön Ad))[ Sayfa 171 ]

Test - 48 İsim ( Ad) Tamlaması [ Sayfa 175 ]

Test - 49 Sıfat tamlaması [ Sayfa 179 ]

Test - 50 Bölüm Değerlendirme (Tamlamalar)[ Sayfa 181 ]

Test - 51 Edat ( İlgeç) [ Sayfa 185 ]

Test - 52 Bağlaç [ Sayfa 189 ]

Test - 53 Ünlem [ Sayfa 193 ]

Test - 54 Bölüm Değerlendirme ( Edat- Bağlaç- Ünlem) [ Sayfa 195 ]

Test - 55 Büyük Harflerin Yazımı [ Sayfa 199 ]

Test - 56 Sayıların Yazımı - de, mi, ki'nin Yazımı [ Sayfa 203]

Test - 57 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları)[ Sayfa 205 ]

Test - 58 Nokta- Virgül- Noktalı Virgül [ Sayfa 209]

Test - 59 Soru İşareti- Ünlem İşareti - Kesme İşareti - Tırnak İşareti [ Sayfa 213]

Test - 60 Kısa Çizgi - Eğik Çizgi - Uzun Çizgi [ Sayfa 217

Test - 61 İki Nokta - Üö Nokta - Yay Ayraç - Köşeli Ayraç [ Sayfa 221]

Test - 62 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri)[ Sayfa 223 ]

Test - 63 Hikaye Edici Metinler [ Sayfa 227]

Test - 64 Bilgilendirici Metinler [ Sayfa 231

Test - 65 Söz Sanatları [ Sayfa 235]

Test - 66 Bölüm Değerlendirme (Metin Türleri ve Söz Sanatları)[ Sayfa 237 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler