5. Sınıf Türkçe

Konu Testi - 1 Sözel Mantık, Muhakeme ve Akıl Yürütme[ Sayfa 9 ] Çözümler
Konu Testi - 2 Sözel Mantık, Muhakeme ve Akıl Yürütme[ Sayfa 11] Çözümler
Konu Testi - 3 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 15 ] Çözümler
Konu Testi - 4 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 17 ] Çözümler
Konu Testi - 5 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma[ Sayfa 19 ] Çözümler
Konu Testi - 6 Çok Anlamlılık, Gerçek ve Mecaz Anlam, Terim Anlam [ Sayfa 23] Çözümler
Konu Testi - 7 Eş Anlam, Zıt Anlam,Sesteşlik [ Sayfa 27] Çözümler
Konu Testi - 8 Söz Gruplarının Anlamı, Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama [ Sayfa 31] Çözümler
Konu Testi - 9 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri, Yabancı Sözcüklere Trükçe Karşılık [ Sayfa 35] Çözümler
Konu Testi - 10 Deyimler, Atasözleri ve Vecizeler [ Sayfa 39] Çözümler
Test - 11 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 41 ] Çözümler
Test - 12 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 43 ] Çözümler
Test - 13 Nesnel ve Öznel Cümleler, Neden- Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul [ Sayfa 47 ] Çözümler
Test - 14 Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma [ Sayfa 51 ] Çözümler
Test - 15 Duygu Belirten İfadeler, Örtülü Anlam [ Sayfa 55] Çözümler
Test - 16 Gerçek ve Kurgu Olanı Ayırt Etme- Cümle Yorumlama [ Sayfa 59] Çözümler
Test - 17 Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama [ Sayfa 63] Çözümler
Test - 18 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 65 ] Çözümler
Test - 19 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 67 ] Çözümler
Test - 20 Konu, Tema, Başlık [ Sayfa 71] Çözümler
Test - 21 Ana Düşünce, Ana Duygu [ Sayfa 75] Çözümler
Test - 22 Yardımcı Düşünce, Kişilerin Karakter Özellikleri [ Sayfa 79] Çözümler
Test - 23 Metin Karşılaştırma, Soruya Cevap Olan Metin [ Sayfa 83] Çözümler
Test - 24 Paragraf Oluşturma, Metin Tamamlama [ Sayfa 87] Çözümler
Test - 25 Paragraf Yapısı [ Sayfa 91] Çözümler
Test - 26 Bölüm Değerlendirme (Paragraf)[ Sayfa 93 ] Çözümler
Test - 27 Bölüm Değerlendirme (Paragraf)[ Sayfa 95 ] Çözümler
Test - 28 Anlatım Teknikleri (Öyküleme) [ Sayfa 99] Çözümler
Test - 29 Anlatım Teknikleri (Anlatıcı Bakış Açıları) [ Sayfa 103] Çözümler
Test - 30 Anlatım Teknikleri (Betimleme) [ Sayfa 107] Çözümler
Test - 31 Anlatım Teknikleri (Açıklama Tartışma ) [ Sayfa 111] Çözümler
Konu Testi - 32 Düşüneyi Geliştirme Yolları ( Tanımlama, Örneklendirme) [ Sayfa 115] Çözümler
Konu Testi - 33 Düşüneyi Geliştirme Yolları ( Karşılaştırma, Benzetme, Tanık Gösterme ) [ Sayfa 119] Çözümler
Konu Testi - 34 Anlatımda Yararlanılan Duyular[ Sayfa 123 ] Çözümler
Test - 35 Bölüm Değerlendirme (Metnin Dil ve Anlatımı)[ Sayfa 125 ] Çözümler
Test - 36 Bölüm Değerlendirme (Metnin Dil ve Anlatımı)[ Sayfa 127 ] Çözümler
Test - 37 Ek- Kök [ Sayfa 131 ] Çözümler
Konu Testi - 38 Yapım Eklerinin İşlevleri[ Sayfa 135 ] Çözümler
Test - 39 Bölüm Değerlendirme (Dil Bilgisi)[ Sayfa 137 ] Çözümler
Test - 40 Hece Düşmesi, Ünlü Daralması [ Sayfa 141] Çözümler
Test - 41 Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Yumuşaması [ Sayfa 145] Çözümler
Test - 42 Ünsüz Türemesi, Ünlü Türemesi [ Sayfa 149] Çözümler
Test - 43 Bölüm Değerlendirme (Ses Bilgisi)[ Sayfa 151 ] Çözümler
Test - 44 Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler [ Sayfa 155 ] Çözümler
Test - 45 De, Ki, Mi'nin Yazımı [ Sayfa 159] Çözümler
Test - 46 Kısaltmaların ve Sayıların Yazımı [ Sayfa 163] Çözümler
Test - 47 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları)[ Sayfa 165 ] Çözümler
Test - 48 Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta[ Sayfa 169 ] Çözümler
Test - 49 Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Keme İşareti [ Sayfa 173 ] Çözümler
Test - 50 Yay Ayraç, Tırnak İşareti, Uzun Çizgi Eğik Çizgi, Kısa Çizgi [ Sayfa 177 ] Çözümler
Test - 51 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri)[ Sayfa 179 ] Çözümler
Konu Testi - 52 Şiir Bilgisi[ Sayfa 183 ] Çözümler
Konu Testi - 53 Benzetme (Teşbih) [ Sayfa 187 ] Çözümler
Konu Testi - 54 Kişiselleştirme[ Sayfa 191 ] Çözümler
Test - 55 Bölüm Değerlendirme (Şiir Bilgisi / Söz Sanatları)[ Sayfa 193 ] Çözümler
Test - 56 Hikaye Edici Metinler: Hiaye Masal [ Sayfa 197 ] Çözümler
Test - 57 Hikaye Edici Metinler: Fabl, Roman [ Sayfa 201 ] Çözümler
Test - 58 Hikaye Edici Metinler: Tiyatro [ Sayfa 205] Çözümler
Test - 59 Bilgi Verici Metinler: Gezi Yazısı, Deneme, Anı (Hatıra) [ Sayfa 209] Çözümler
Test - 60 Bilgi Verici Metinler: Eleştiri, Köşe Yazısı, Haber Metni [ Sayfa 213] Çözümler
Test - 61 Bilgi Verici Metinler: Makale, Biyografi, Otobiyografi [ Sayfa 217] Çözümler
Test - 62 Bölüm Değerlendirme (Edebi Türler)[ Sayfa 219 ] Çözümler
Test - 63 Bölüm Değerlendirme (Edebi Türler)[ Sayfa 221 ] Çözümler
533 774 89 12

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

533 774 89 12

[email protected]