5. Sınıf Din Kültürü

Konu Testi - 1 Allah (c.c.) Vardır ve Birdir [ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 2 Allah (c.c.) Yaradandır [ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 3 Allah (c.c.) Yaradandır [ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 4 Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 5 Allah (c.c.) Görür ve İşitir - Allah'ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 6 Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 7 Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 8 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) [ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 9 Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
Test - 10 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 11 Ramazan Orucu ve Önemi[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 12 Ramazan Orucu ve Önemi[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 13 Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 14 Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 15 Kültürümüzde Ramazan ve Oruç [ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 16 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 17 Bir Sure Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı [ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
Test - 18 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
Test - 19 Nezaket Kuralları [ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
Test - 20 Selamlaşma Adabı[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
Test - 21 İletişim ve Konuşma Adabı[ Sayfa 81] Cevap Anahtarı
Test - 22 Sofra Adabı[ Sayfa 85] Cevap Anahtarı
Test - 23 Hz. Lokman'dan (a.s.) Öğütler [ Sayfa 89] Cevap Anahtarı
Test - 24 Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı [ Sayfa 93 Cevap Anahtarı
Test - 25 Ünite Değerlendirmeı [ Sayfa 95] Cevap Anahtarı
Test - 26 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları [ Sayfa 99] Cevap Anahtarı
Test - 27 Bir Eş Olarak Hz. Muahmmed (s.a.v.) [ Sayfa 103] Cevap Anahtarı
Test - 28 Baba ve Dede Olarak Hz. Muahmmed (s.a.v.) [ Sayfa 105] Cevap Anahtarı
Test - 29 Hz. Muahmmed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları [ Sayfa 109] Cevap Anahtarı
Test - 30 Hz. Muahmmed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları [ Sayfa 111] Cevap Anahtarı
Test - 31 Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) [ Sayfa 115] Cevap Anahtarı
Test - 32 Bir Sur Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı [ Sayfa 117] Cevap Anahtarı
Test - 33 Ünite Değerlendirme [ Sayfa 119] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 34 Mimarimizde Dinin İzleri[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 35 Musikimizde Dinin İlzeri[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 36 Edebiyatımızda Dinin İzleri[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 37 Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
Konu Testi - 38 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
Test - 39 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
533 774 89 12

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

533 774 89 12

[email protected]