7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Konu Testi -1 Görülen ve Görülmeyen Varlıklar[ Sayfa 9] Çözümler
Konu Testi - 2 Görülen ve Görülmeyen Varlıklar[ Sayfa 11 ] Çözümler
Konu Testi - 3 Melekler ve Özellikleri[ Sayfa 15 ] Çözümler
Konu Testi - 4 Melekler ve Özellikleri[ Sayfa 17 ] Çözümler
Konu Testi - 5 Dünya ve Ahiret Hayatı[ Sayfa 21 ] Çözümler
Konu Testi - 6 Ahiret Hayatının Aşamaları[ Sayfa 25 ] Çözümler
Konu Testi - 7 Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi[ Sayfa 29] Çözümler
Konu Testi - 8 Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi[ Sayfa 31 ] Çözümler
Konu Testi - 9 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)[ Sayfa 35 ] Çözümler
Konu Testi - 10 Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı [ Sayfa 39] Çözümler
Test - 11 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 41 ] Çözümler
Test - 12 İslamda Hac İbadeti ve Önemi[ Sayfa 45] Çözümler
Konu Testi - 13 Haccın Yapılışı[ Sayfa 49 ] Çözümler
Konu Testi - 14 Haccın Yapılışı[ Sayfa 51 ] Çözümler
Konu Testi - 15 Haccın Yapılışı[ Sayfa 53 ] Çözümler
Konu Testi - 16 Umre ve Önemi[ Sayfa 57 ] Çözümler
Konu Testi - 17 Kurban İbadeti ve Önemi[ Sayfa 61] Çözümler
Konu Testi - 18 Kurban İbadeti ve Önemi[ Sayfa 63 ] Çözümler
Konu Testi - 19 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)[ Sayfa 67 ] Çözümler
Konu Testi - 20 Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi, 162. Ayet ve Anlamı[ Sayfa 71 ] Çözümler
Test - 21 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 73 ] Çözümler
Konu Testi - 22 Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar[ Sayfa 77 ] Çözümler
Konu Testi - 23 Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar[ Sayfa 79 ] Çözümler
Konu Testi - 24 Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar[ Sayfa 81 ] Çözümler
Konu Testi - 25 Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar[ Sayfa 83 ] Çözümler
Konu Testi - 26 Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar[ Sayfa 85 ] Çözümler
Konu Testi - 27 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)[ Sayfa 89 ] Çözümler
Test - 28 Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı [ Sayfa 93] Çözümler
Test - 29 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 95 ] Çözümler
Konu Testi - 30 Allah'ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 99] Çözümler
Konu Testi - 31 Allah'ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 101 ] Çözümler
Konu Testi - 32 Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 105 ] Çözümler
Konu Testi - 33 Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 107 ] Çözümler
Konu Testi - 34 Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 109 ] Çözümler
Konu Testi - 35 Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 111 ] Çözümler
Konu Testi - 36 Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)[ Sayfa 113 ] Çözümler
Test - 37 Bir Sure Tanıyorum. Kafırun Suresi ve Anlamı [ Sayfa 117] Çözümler
Test - 38 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 119 ] Çözümler
Konu Testi - 39 Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri[ Sayfa 123 ] Çözümler
Konu Testi - 40 Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri[ Sayfa 125 ] Çözümler
Konu Testi - 41 İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri[ Sayfa 129] Çözümler
Konu Testi - 42 İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri[ Sayfa 131 ] Çözümler
Konu Testi - 43 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar[ Sayfa 135 ] Çözümler
Konu Testi - 44 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar[ Sayfa 137 ] Çözümler
Test - 45 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 139 ] Çözümler
Test - 46 Ünite Değerlendirme[ Sayfa 141 ] Çözümler
533 774 89 12

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

533 774 89 12

[email protected]