7.SINIF TÜRKÇE FENOMENİ

Konu Testi - 1 Mantık - Muhakeme / Görsel Okuma - Tablo Grafik[ Sayfa 11 ] Çözümler
Konu Testi - 2 Mantık - Muhakeme / Görsel Okuma - Tablo Grafik[ Sayfa 13 ] Çözümler
Konu Testi - 3 Mantık - Muhakeme / Görsel Okuma - Tablo Grafik[ Sayfa 15 ] Çözümler
Konu Testi - 4 Mantık - Muhakeme / Görsel Okuma - Tablo Grafik[ Sayfa 17 ] Çözümler
Konu Testi - 5 Mantık - Muhakeme / Görsel Okuma - Tablo Grafik[ Sayfa 19 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 6 Anlam özelliklerine göre Filler [ Sayfa 25 ] Çözümler
Konu Testi - 7 Kip Ekleri[ Sayfa 31 ] Çözümler
Konu Test: 8 Fillerde Kişi, Olumsuzluk, Soru, Anlam Kayması [ Sayfa 39 ] Çözümler
Bölüm Testi - 9 Bölüm Değerlendirme (Fiiller)[ Sayfa 41 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bölüm Testi: 10 Durum (Hal) Zarfları [ Sayfa 45 ] Çözümler
Bölüm Testi: 11 Zaman Zarfları [ Sayfa 49 ] Çözümler
Bölüm Testi: 12 Miktar (Azlık- Çokluk ) Zarfları [ Sayfa 53 ] Çözümler
Konu Testi: 13 Yer- Yön Zarfları [ Sayfa 57 ] Çözümler
Konu Testi: 14 Soru Zarfları [ Sayfa 61 ] Çözümler
Bölüm Testi - 15 Bölüm Değerlendirme (Zarflar (Belirteç))[ Sayfa 63 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 16 Basit Yapılı Fiiller[ Sayfa 67 ] Çözümler
Konu Testi - 17 Türemiş Yapılı Fiiller[ Sayfa 71 ] Çözümler
Konu Testi-18 Birleşik Yapılı Fiiller [ Sayfa 77 ] Çözümler
Bölüm Testi - 19 Bölüm Değerlendirme (Fiil Yapısı)[ Sayfa 79 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KonuTesti -20 İsim Türünden Kelimelere Ek Fiilin Gelmesi [ Sayfa 83 ] Çözümler
KonuTesti -21 Fllerden Gelen Ek Fiil [ Sayfa 87 ] Çözümler
KonuTesti -22 Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar [ Sayfa 91 ] Çözümler
Bölüm Testi - 23 Bölüm Değerlendirme (Ek Fiil)[ Sayfa 93 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 24 Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam[ Sayfa 97 ] Çözümler
Konu Testi - 25 Gerçek ve Mecaz Anlam[ Sayfa 101 ] Çözümler
Konu Testi - 26 Terim Anlam [ Sayfa 105 ] Çözümler
Konu Testi - 27 Sözlükler Arası Anlam İlişkisi[ Sayfa 109 ] Çözümler
Konu Testi - 28 Kavramlar[ Sayfa 113 ] Çözümler
Bölüm Testi - 29 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 115 ] Çözümler
Bölüm Testi - 30 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 117 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 31 Öznel ve Anlatımlı Cümleler [ Sayfa 121 ] Çözümler
Konu Testi - 32 Sebep- Sonuç Cümlesi, Amaç- Sonuç Cümlesi [ Sayfa 125 ] Çözümler
Konu Testi - 33 Cümle Yorumlama- Örtülü Anlam [ Sayfa 129 ] Çözümler
Konu Testi - 34 Kavramlar [ Sayfa 133 ] Çözümler
Konu Testi - 35 Cümle Oluşturma- Cümle Tamamlama [ Sayfa 137 ] Çözümler
Konu Testi - 36 Anlatım Bozuklukları [ Sayfa 141 ] Çözümler
Bölüm Testi - 37 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 143 ] Çözümler
Bölüm Testi - 38 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 145 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 39 Deyimler [ Sayfa 149 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 40 Atasözleri [ Sayfa 153 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 41 Paragrafta Anlam[ Sayfa 157 ] Çözümler
Konu Testi - 42 Paragrafın Ana Düşüncesi [ Sayfa 161 ] Çözümler
Konu Testi - 43 Paragrafın Yardımcı Düşünceleri[ Sayfa 165 ] Çözümler
Konu Testi - 44 Metin Tamamlama [ Sayfa 169 ] Çözümler
Konu Testi - 45 Metin Oluşturma[ Sayfa 173 ] Çözümler
Konu Testi - 46 Hikâyenin Unsurları - 5N 1K[ Sayfa 177 ] Çözümler
Konu Testi - 47 Paragrafta Soru - Cevap [ Sayfa 181 ] Çözümler
Konu Testi - 48 Anlatım Teknikleri[ Sayfa 185 ] Çözümler
Konu Testi - 49 Düşünceyi Geliştirme Yolları[ Sayfa 189 ] Çözümler
Konu Testi - 50 1. ve 3. Kişi Ağzı[ Sayfa 193 ] Çözümler
Bölüm Testi - 51 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam)[ Sayfa 195 ] Çözümler
Bölüm Testi - 52 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam)[ Sayfa 197 ] Çözümler
Bölüm Testi - 53 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam)[ Sayfa 199 ] Çözümler
Bölüm Testi - 54 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam)[ Sayfa 201 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 55 Büyük Harflerin Yazımı [ Sayfa 205 ] Çözümler
Konu Testi - 56 Sayıların ve Kısaltmaların Yazımı [ Sayfa 209 ] Çözümler
Konu Testi - 57 mi, ki, de'nin Yazımı [ Sayfa 213 ] Çözümler
Bölüm Testi - 58 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları)[ Sayfa 215 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 59 Nokta, Virrgül [ Sayfa 219 ] Çözümler
Konu Testi - 60 Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta [ Sayfa 223 ] Çözümler
Konu Testi - 61 Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kesme İşareti [ Sayfa 227 ] Çözümler
Konu Testi - 62 Kısa çİZGİ, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi [ Sayfa 231 ] Çözümler
Konu Testi - 63 Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç [ Sayfa 235 ] Çözümler
Bölüm Testi - 64 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri)[ Sayfa 237 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bölüm Testi - 65 Edebi Türler [ Sayfa 241 ] Çözümler
Bölüm Testi - 66 Edebi Türler [ Sayfa 245 ] Çözümler
Konu Testi - 67 Söz Sanatları[ Sayfa 249 ] Çözümler
Bölüm Testi - 68 Bölüm Değerlendirme (Edebî Türler ve Söz Sanatları)[ Sayfa 251 ] Çözümler
Bölüm Testi - 69 Bölüm Değerlendirme (Edebî Türler ve Söz Sanatları)[ Sayfa 253 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
212 696 99 99

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

212 696 99 99

info@tandemyayinlari.com