8.SINIF TÜRKÇE FENOMENİ

Konu Testi - 1 Mantık ve Muhakeme[ Sayfa 9 ] Çözümler
Konu Testi - 2 Mantık ve Muhakeme[ Sayfa 11 ] Çözümler
Konu Testi - 3 Mantık ve Muhakeme[ Sayfa 13 ] Çözümler
Konu Testi - 4 Mantık ve Muhakeme[ Sayfa 15 ] Çözümler
Konu Testi - 5 Görsel Okuma ve Grafik Yorumlama[ Sayfa 17 ] Çözümler
Konu Testi - 6 Görsel Okuma ve Grafik Yorumlama[ Sayfa 19 ] Çözümler
Konu Testi - 7 Görsel Okuma ve Grafik Yorumlama[ Sayfa 21 ] Çözümler
Konu Testi - 8 Konu Testi - 1 Görsel Okuma ve Grafik Yorumlama[ Sayfa 23 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 9 Fiilimsi (Eylemsi) / İsim - Fiil[ Sayfa 29 ] Çözümler
Konu Testi - 10 Sıfat- Fiil(Ortaç)[ Sayfa 33 ] Çözümler
Konu Testi - 11 Zarf - Fiil (Bağ - Fiil)[ Sayfa 37 ] Çözümler
Konu Testi - 12 Bölüm Değenlendirme (Fiilimsi)[ Sayfa 39 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 13 Çok Anlamlılık (Fiilimsi)[ Sayfa 43 ] Çözümler
Konu Testi -14 Gerçek Ve Mecaz Anlam[ Sayfa 47 ] Çözümler
Konu Testi - 15 Terim Anlam[ Sayfa 51 ] Çözümler
Konu Testi - 16 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi[ Sayfa 59 ] Çözümler
Konu Testi - 17 Yansıma Sözcükler ve İkilemeler[ Sayfa 63 ] Çözümler
Konu Testi - 18 Somut - Soyut, Nitel - Nicel[ Sayfa 67] Çözümler
Konu Testi - 19 Deyimler[ Sayfa71] Çözümler
Konu Testi - 20 Söz Sanatları[ Sayfa 75 ] Çözümler
Konu Testi - 21 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam)[ Sayfa 77 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 22 Öznel ve Nesnel Yargı[ Sayfa 81 ] Çözümler
Konu Test -23 Neden - Sonuç Cümles[ Sayfa 85 ] Çözümler
Konu Test - 24 Amaç - Sonuç Cümlesi [ Sayfa 89 ] Çözümler
Konu Testi - 25 Koşul (Şart) ve Karşılaştırma Cümlesi[ Sayfa 93 ] Çözümler
Konu Testi 26 - Kavramlar[ Sayfa 97 ] Çözümler
Konu Testi 28 - Cümle Yorumlama[ Sayfa105 ] Çözümler
Konu Testi 29 - Cümle Tamamlama ve Oluşturma[ Sayfa109 ] Çözümler
Konu Testi - 30 Atasözleri[ Sayfa 113 ] Çözümler
Konu Testi - 31 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam)[ Sayfa 115 ] Çözümler
Konu Testi 27 - Duygu Belirten Cümleler[ Sayfa101 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 32 Paragrafın Anlam Yönü[ Sayfa 123 ] Çözümler
Konu Testi - 33 Paragrafın Anlam Yönü[ Sayfa 125 ] Çözümler
Konu Testi - 34 Paragrafın Anlam Yönü[ Sayfa 127 ] Çözümler
Konu Testi - 35 Paragrafın Anlam Yönü[ Sayfa 129 ] Çözümler
Konu Testi - 36 Paragrafın Yapı Yönü[ Sayfa 135 ] Çözümler
Konu Testi - 37 Paragrafın Yapı Yönü[ Sayfa 137 ] Çözümler
Konu Testi - 38 Bölüm Değerlendirme (Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü)[ Sayfa 139 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 39 Anlatım Biçimleri[ Sayfa 143 ] Çözümler
Konu Testi - 40 Düşünceyi Geliştirme Yolları[ Sayfa 147 ] Çözümler
Konu Testi - 41Anlatıcı Türleri, Duyular ve Kavramlar[ Sayfa 151 ] Çözümler
Konu Testi - 42 Bölüm Değerlendirme (Paragrafın Dil ve Anlatım Yönü)[ Sayfa 153 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 43 Yüklem[ Sayfa 157 ] Çözümler
Konu Testi - 44 Özne[ Sayfa 161 ] Çözümler
Konu Testi - 45 Nesne[ Sayfa 165 ] Çözümler
Konu Testi -46 Yer Tamamlayıcısı(Dolaylı Tümleç)[ Sayfa 169 ] Çözümler
Konu Testi - 47 Zarf Tümleci[ Sayfa 173 ] Çözümler
Konu Testi - 48 Ara Söz _Cümlede Vurgu[ Sayfa 177 ] Çözümler
Konu Testi - 49 Bölüm Değerlendirme (Cümlenin Ögeleri)[ Sayfa 179 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 50 Öznesine Göre Fiiller[ Sayfa 185 ] Çözümler
Konu Testi - 51 Nesnesine Göre Fiiller[ Sayfa 189 ] Çözümler
Konu Testi - 52 Bölüm Değerlendirme (Fiilde Çatı)[ Sayfa 193 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 53 Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 197 ] Çözümler
Konu Testi - 54 Yüklemin Türüne Göre Cümleler [ Sayfa 201 ] Çözümler
Konu Testi - 55 YükleminYerine Göre Cümleler [ Sayfa 205 ] Çözümler
Konu Testi - 56 yapısına Göre Cümleler [ Sayfa 209 ] Çözümler
Konu Testi - 57 Bölüm Değerlendirme (Cümle Türleri)[ Sayfa 211 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 58 Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler[ Sayfa 215 ] Çözümler
Konu Testi - 59 Mi, Ki ve De’nin Yazımı[ Sayfa 219 ] Çözümler
Konu Testi -60 Sayıların ve Kısaltmaların Yazılışı[ Sayfa 223 ] Çözümler
Konu Testi -61 Bölüm Değerlendirme Testleri[ Sayfa 229] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 62 Nokta - Virgül[ Sayfa 233 ] Çözümler
Konu Testi - 63 Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta[ Sayfa 237 ] Çözümler
Konu Testi - 64 Soru İşareti, Ünlem, Kesme İşareti[ Sayfa 241 ] Çözümler
Konu Testi - 65 Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi[ Sayfa 245] Çözümler
Konu Testi - 66 Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç[ Sayfa 249] Çözümler
Konu Testi - 67 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri)[ Sayfa 251 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 68 Bölüm Değerlendirme (Metin Türleri)[ Sayfa 259 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi -69 Anlamsal Anlatım Bozuklukları[ Sayfa 263 ] Çözümler
Konu Testi - 70 Yapısal Anlatım Bozuklukları[ Sayfa 269 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
212 696 99 99

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

212 696 99 99

info@tandemyayinlari.com