8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Konu Testi - 1 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa[ Sayfa 11 ] Çözümler
Konu Testi - 2 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa[ Sayfa 14 ] Çözümler
Konu Testi - 3 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa[ Sayfa 17 ] Çözümler
Konu Testi - 4 Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim[ Sayfa 21 ] Çözümler
Konu Testi -5 Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim[ Sayfa 23 ] Çözümler
Konu Testi -6 Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen .[ Sayfa 27 ] Çözümler
Konu Testi - 7 Mustafa Kemal'in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler ve Olaylar[ Sayfa 29 ] Çözümler
Konu Testi - 9 Bir kahraman doğuyor[ Sayfa 35 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 10 Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri ve[ Sayfa 41 ] Çözümler
Konu Testi - 11 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu[ Sayfa 44 ] Çözümler
Konu Testi - 12 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu[ Sayfa 47 ] Çözümler
Konu Testi - 13 Mondros Ateşkes Antlaşması[ Sayfa 51 ] Çözümler
Konu Testi - 14Kuvayımilliye’nin Oluşumu ve[ Sayfa 55 ] Çözümler
Konu Testi - 15 Millî Mücadele’nin Hazırlık Döneminde[ Sayfa 59 ] Çözümler
Konu Testi - 16 Millî Mücadele'nin Hazırlık Döneminde Yapılan Çalışmalar[ Sayfa 61 ] Çözümler
Konu Testi - 17 Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve[ Sayfa 65 ] Çözümler
Konu Testi - 18 TBMM’nin Açılması ve İsyanlar[ Sayfa 69 ] Çözümler
Konu Testi - 19 TBMM'nin Açılması ve İsyanlar[ Sayfa 71 ] Çözümler
Konu Testi - 20 Sevr Barış Antlaşması'na Türk Milleti'nin Tepkisi[ Sayfa 75 ] Çözümler
Konu Testi - 21 Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar[ Sayfa 77 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 22 Doğu (Şark) Cephesi'nde Kazanılan Başarılar[ Sayfa 83 ] Çözümler
Konu Testi - 23 Doğu (Şark) Cephesi'nde Kazanılan Başarılar[ Sayfa 85 ] Çözümler
Konu Testi - 24 Güney Cephesi'nde Yaşanana Gelişmeler[ Sayfa 89 ] Çözümler
Konu Testi - 25 Güney Cephesi'nde Yaşanan Gelişmeler[ Sayfa 91 ] Çözümler
Konu Testi - 26 Batı Cephesi ve İlk Mücadeleler[ Sayfa 95 ] Çözümler
Konu Testi - 27 Batı Cephesi ve İlk Mücadeleler[ Sayfa 97 ] Çözümler
Konu Testi - 28 Millî Mücadele Yıllarında Maarif Kongresi .[ Sayfa 101 ] Çözümler
Konu Testi - 29 Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz[ Sayfa 105 ] Çözümler
Konu Testi - 30 Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması [ Sayfa 109 ] Çözümler
Konu Testi - 31 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele[ Sayfa 113 ] Çözümler
Konu Testi - 32 Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm![ Sayfa 115 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 33 Çağdaşlaşan Türkiye'nin Temeli Atatürk Ilkeleri[ Sayfa 123 ] Çözümler
Konu Testi - 34 Çağdaşlaşan Türkiye'nin Temeli Atatürk Ilkeleri[ Sayfa 125 ] Çözümler
Konu Testi - 35 Siyasi Alanda Meydana Gelen[ Sayfa 129 ] Çözümler
Konu Testi - 36 Hukuk Alanında Yapılan Yeniliklerin[ Sayfa 133 ] Çözümler
Konu Testi - 37 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler[ Sayfa 137 ] Çözümler
Konu Testi - 38 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler[ Sayfa 139 ] Çözümler
Konu Testi - 39 Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplarr[ Sayfa 143] Çözümler
Konu Testi - 40 Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplar[ Sayfa 147 ] Çözümler
Konu Testi - 41 Sağlık Alanında Yapılan Inkılaplar[ Sayfa 151 ] Çözümler
Konu Testi - 42 Atatürk'ün Türk Milleti için Gösterdiği Hedefler[ Sayfa 155 ] Çözümler
Konu Testi - 43 Atatürk Ilke ve Inkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar[ Sayfa 161 ] Çözümler
Konu Testi - 44 Atatürk Ilke ve Inkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar[ Sayfa 163 ] Çözümler
Konu Testi - 45 Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye[ Sayfa 165 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 46 Demokratikleşme Yolunda Adımlar[ Sayfa 171 ] Çözümler
Konu Testi - 47 Demokratikleşme Yolunda Adımlar[ Sayfa 173 ] Çözümler
Konu Testi - 48 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’ye[ Sayfa 177 ] Çözümler
Konu Testi - 49 Demokratikleşme Çabaları[ Sayfa 179 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 50 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri[ Sayfa 185 ] Çözümler
Konu Testi - 51 Türk Dış Politikasında Yaşanan[ Sayfa 188 ] Çözümler
Konu Testi - 52 Türk Dış Politikasında Yaşanan[ Sayfa 191 ] Çözümler
Konu Testi - 53 Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler[ Sayfa 195 ] Çözümler
Konu Testi - 54 Atatürk’ün Hatay’ı Anavatan’a[ Sayfa 199 ] Çözümler
Konu Testi - 55 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası[ Sayfa 201 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Konu Testi - 56 Atatürk’ün Ölümü ve Yansımaları[ Sayfa 207 ] Çözümler
Konu Testi - 57 Atatürk’ün Türk Milletine Bıraktığı[ Sayfa 210 ] Çözümler
Konu Testi - 58 Atatürk'ün II. Dünya Savaşı Öncesi Tesbitleri ve Girişimleri[ Sayfa 212 ] Çözümler
Konu Testi - 59 II. Dünya Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri[ Sayfa 215 ] Çözümler
Konu Testi - 60 II. Dünya Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri[ Sayfa 217 ] Çözümler
Konu Testi - 61 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar[ Sayfa 221 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
212 696 99 99

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

212 696 99 99

info@tandemyayinlari.com