6.SINIF TÜRKÇE 2020-2021

TEST - 1 Sözel Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 9 ] Çözümler
TEST - 2 Sözel Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 11 ] Çözümler
TEST - 3 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 15 ] Çözümler
TEST - 4 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 17 ] Çözümler
TEST - 5 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 19 ] Çözümler
TEST - 6 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam [ Sayfa 23 ] Çözümler
TEST - 7 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam [ Sayfa 25 ] Çözümler
TEST - 8 Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 29 ] Çözümler
TEST - 9 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler [ Sayfa 33 ] Çözümler
TEST - 10 Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 37 ] Çözümler
TEST - 11 Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler [ Sayfa 41 ] Çözümler
TEST - 12 Terim Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 45 ] Çözümler
TEST - 13 Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 49 ] Çözümler
TEST - 14 Deyim [ Sayfa 53 ] Çözümler
TEST - 15 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam) [ Sayfa 55 ] Çözümler
TEST - 16 Neden-Sonuç Cümlesi, Amaç-Sonuç Cümlesi [ Sayfa 59 ] Çözümler
TEST - 17 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler [ Sayfa 63 ] Çözümler
TEST - 18 Kavramlar [ Sayfa 67 ] Çözümler
TEST - 19 Cümle Yorumlama [ Sayfa 71 ] Çözümler
TEST - 20 Cümlede Duygular [ Sayfa 75 ] Çözümler
TEST - 21 Cümle Tamamlama - Cümle Oluşturma [ Sayfa 79 ] Çözümler
TEST - 22 Türkçenin Kurallarına Uygun Olmayan Cümleler [ Sayfa 83 ] Çözümler
TEST - 23 Atasözü - Özdeyiş [ Sayfa 87 ] Çözümler
TEST - 24 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam) [ Sayfa 89 ] Çözümler
TEST - 25 Konu-Başlık [ Sayfa 93 ] Çözümler
TEST - 26 Ana Düşünce (Ana Fikir) [ Sayfa 97 ] Çözümler
TEST - 27 Yardımcı Düşünce (Yardımcı Fikir) [ Sayfa 101 ] Çözümler
TEST - 28 Hikâyenin Unsurları-5N 1K Hikâyede Anlatıcı [ Sayfa 105 ] Çözümler
TEST - 29 Duyular - Duygular - Karakter [ Sayfa 109 ] Çözümler
TEST - 30 Paragraf Oluşturma Paragraf Tamamlama [ Sayfa 113 ] Çözümler
TEST - 31 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 115 ] Çözümler
TEST - 32 Kök - Ek - Gövde [ Sayfa 119 ] Çözümler
TEST - 33 İsim Çekim Ekleri [ Sayfa 123 ] Çözümler
TEST - 34 Yapım Ekleri [ Sayfa 127 ] Çözümler
TEST - 35 Sözcük Yapısı [ Sayfa 131 ] Çözümler
TEST - 36 Bölüm Değerlendirme (Biçim Bilgisi) [ Sayfa 133 ] Çözümler
TEST - 37 Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler/ Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler [ Sayfa 137 ] Çözümler
TEST - 38 İsim (Ad) [ Sayfa 141 ] Çözümler
TEST - 39 İsim (Ad) [ Sayfa 143 ] Çözümler
TEST - 40 Şahıs Zamiri - İşaret Zamiri [ Sayfa 147 ] Çözümler
TEST - 41 Belgisiz Zamir - Soru Zamiri [ Sayfa 151] Çözümler
TEST - 42 İyelik Zamiri - İlgi Zamiri [ Sayfa 155 ] Çözümler
TEST - 43 Bölüm Değerlendirme (Zamir (Adıl)) [ Sayfa 157 ] Çözümler
TEST - 44 Niteleme Sıfatları [ Sayfa 161 ] Çözümler
TEST - 45 Belirtme Sıfatları [ Sayfa 165 ] Çözümler
TEST - 46 Sıfatlarda Pekiştirme - Sıfatlarda Küçülme [ Sayfa 169 ] Çözümler
TEST - 47 Bölüm Değerlendirme (Sıfat (Ön Ad)) [ Sayfa 171 ] Çözümler
TEST - 48 İsim (Ad) Tamlaması [ Sayfa 175 ] Çözümler
TEST - 49 Sıfat Tamlaması [ Sayfa 179 ] Çözümler
TEST - 50 Bölüm Değerlendirme (Tamlamalar) [ Sayfa 181 ] Çözümler
TEST - 51 Edat (İlgeç) [ Sayfa 185 ] Çözümler
TEST - 52 Bağlaç [ Sayfa 189 ] Çözümler
TEST - 53 Ünlem [ Sayfa 193 ] Çözümler
TEST - 54 Bölüm Değerlendirme (Edat-Bağlaç-Ünlem) [ Sayfa 195 ] Çözümler
TEST - 55 Büyük Harflerin Yazımı [ Sayfa 199 ] Çözümler
TEST - 56 Sayıların Yazımı - de, m, ki'nin Yazımı [ Sayfa 203 ] Çözümler
TEST - 57 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları) [ Sayfa 205 ] Çözümler
TEST - 58 Nokta-Virgül-Noktalı Virgül [ Sayfa 209 ] Çözümler
TEST - 59 Soru İşareti - Ünlem İşareti - Kesme İşareti - Tırnak İşareti [ Sayfa 213 ] Çözümler
TEST - 60 Kısa Çizgi - Eğik Çizgi - Uzun Çizgi [ Sayfa 217 ] Çözümler
TEST - 61 İki Nokta - Üç Nokta - Yay Ayraç Köşeli Ayraç [ Sayfa 221 ] Çözümler
TEST - 62 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri) [ Sayfa 223 ] Çözümler
TEST - 63 Hikâye Edici Metinler [ Sayfa 227 ] Çözümler
TEST - 64 Bilgilendirici Metinler [ Sayfa 231 ] Çözümler
TEST - 65 Söz Sanatları - Şiir Bilgisi [ Sayfa 235 ] Çözümler
TEST - 66 Bölüm Değerlendirme (Metin Türleri ve Söz Sanatları) [ Sayfa 237 ] Çözümler
533 774 89 12

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

533 774 89 12

[email protected]