7.SINIF TÜRKÇE 2020-2021

TEST - 1 Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 9 ] Çözümler
TEST - 2 Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 11 ] Çözümler
TEST - 3 Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 13 ] Çözümler
TEST - 4 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 17 ] Çözümler
TEST - 5 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 19 ] Çözümler
TEST - 6 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 21 ] Çözümler
TEST - 7 Anlam Özelliklerine Göre Fiiller [ Sayfa 27 ] Çözümler
TEST - 8 Kip Ekleri [ Sayfa 33 ] Çözümler
TEST - 9 Fiillerde Kişi, Olumsuzluk, Soru, Anlam Kayması [ Sayfa 41 ] Çözümler
TEST - 10 Bölüm Değerlendirme (Fiiller) [ Sayfa 43 ] Çözümler
TEST - 11 Durum (Hâl) Zarfları [ Sayfa 47 ] Çözümler
TEST - 12 Zaman Zarfları [ Sayfa 51 ] Çözümler
TEST - 13 Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları [ Sayfa 55 ] Çözümler
TEST - 14 Yer - Yön Zarfları [ Sayfa 59 ] Çözümler
TEST - 15 Soru Zarfları [ Sayfa 63 ] Çözümler
TEST - 16 Bölüm Değerlendirme Zarflar (Belirteç) [ Sayfa 65 ] Çözümler
TEST - 17 Basit Yapılı Fiiller [ Sayfa 69 ] Çözümler
TEST - 18 Türemiş Yapılı Fiiller [ Sayfa 73 ] Çözümler
TEST - 19 Birleşik Yapılı Fiiller [ Sayfa 79 ] Çözümler
TEST - 20 Bölüm Değerlendirme (Fiil Yapısı) [ Sayfa 81 ] Çözümler
TEST - 21 İsim Türünden Kelimelere Ek Fiilin Gelmesi [ Sayfa 85 ] Çözümler
TEST - 22 Fiillere Gelen Ek Fiil [ Sayfa 89 ] Çözümler
TEST - 23 Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar [ Sayfa 93 ] Çözümler
TEST - 24 Bölüm Değerlendirme (Ek Fiil) [ Sayfa 95 ] Çözümler
TEST - 25 Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam [ Sayfa 99 ] Çözümler
TEST - 26 Gerçek ve Mecaz Anlam [ Sayfa 103 ] Çözümler
TEST - 27 Terim Anlam [ Sayfa 107 ] Çözümler
TEST - 28 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi [ Sayfa 111 ] Çözümler
TEST - 29 Kavramlar [ Sayfa 115 ] Çözümler
TEST - 30 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam) [ Sayfa 117 ] Çözümler
TEST - 31 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam) [ Sayfa 119 ] Çözümler
TEST - 32 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler [ Sayfa 123 ] Çözümler
TEST - 33 Sebep-Sonuç Cümlesi, Amaç-Sonuç Cümlesi, Koşul-Sonuç Cümlesi, Karşılaştırma Cümlesi [ Sayfa 127 ] Çözümler
TEST - 34 Cümle Yorumlama - Örtülü Anlam [ Sayfa 131 ] Çözümler
TEST - 35 Kavramlar [ Sayfa 135 ] Çözümler
TEST - 36 Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama [ Sayfa 139 ] Çözümler
TEST - 37 Anlatım Bozuklukları [ Sayfa 143 ] Çözümler
TEST - 38 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam) [ Sayfa 145 ] Çözümler
TEST - 39 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam) [ Sayfa 147 ] Çözümler
TEST - 40 Deyimler [ Sayfa 151 ] Çözümler
TEST - 41 Atasözleri [ Sayfa 155 ] Çözümler
TEST - 42 Konu - Başlık - Anahtar Kelime[ Sayfa 159 ] Çözümler
TEST - 43 Paragrafın Ana Düşüncesi[ Sayfa 163 ] Çözümler
TEST - 44 Paragrafın Yardımcı Düşünceleri [ Sayfa 167 ] Çözümler
TEST - 45 Metin Tamamlama [ Sayfa 171 ] Çözümler
TEST - 46 Metin Oluşturma [ Sayfa 175 ] Çözümler
TEST - 47 Hikâyenin Unsurları - 5N 1K [ Sayfa 179 ] Çözümler
TEST - 48 Paragrafta Sou - Cevap [ Sayfa 183 ] Çözümler
TEST - 49 Anlatım Teknikleri [ Sayfa 187 ] Çözümler
TEST - 50 Düşünceyi Geliştirme Yolları [ Sayfa 191 ] Çözümler
TEST - 51 1. ve 3. Kişi Ağzı [ Sayfa 195 ] Çözümler
TEST - 52 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 197 ] Çözümler
TEST - 53 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 199 ] Çözümler
TEST - 54 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 201 ] Çözümler
TEST - 55 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 203 ] Çözümler
TEST - 56 Büyük Harflerin Yazımı [ Sayfa 207 ] Çözümler
TEST - 57 Sayıların ve Kısaltmaların Yazımı [ Sayfa 211 ] Çözümler
TEST - 58 mi, ki, de'nin Yazımı [ Sayfa 215 ] Çözümler
TEST - 59 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları) [ Sayfa 217 ] Çözümler
TEST - 60 Nokta, Virgül [ Sayfa 221 ] Çözümler
TEST - 61 Noktalı Virgül, İki nokta, Üç nokta [ Sayfa 225 ] Çözümler
TEST - 62 Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kesme İşareti [ Sayfa 229 ] Çözümler
TEST - 63 Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi [ Sayfa 233 ] Çözümler
TEST - 64 Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç [ Sayfa 237 ] Çözümler
TEST - 65 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri) [ Sayfa 239 ] Çözümler
TEST - 66 Edebi Türler [ Sayfa 243 ] Çözümler
TEST - 67 Edebi Türler [ Sayfa 247 ] Çözümler
TEST - 68 Söz Sanatları [ Sayfa 251 ] Çözümler
TEST - 69 Bölüm Değerlendirme (Edebî Türler ve Söz Sanatları) [ Sayfa 253 ] Çözümler
533 774 89 12

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Küçükçekmece / İSTANBUL

533 774 89 12

[email protected]